Introductie

HVL civil is een projectmanagementbureau in de grond-, weg- en waterbouw alsmede sloopwerk. Onze specialisatie is het projecten coördineren van initiatie tot oplevering waarbij omgevingsmanagement vanuit ontwerp naar realisatie leidt tot een milieuverantwoordelijke uitvoering en beheer.

Door een zorgvuldige voorbereiding, heldere communicatie en risicoanalyses zijn wij in staat om de overlast voor mens en milieu te beperken en worden financiële tegenvallers geminimaliseerd. Zowel in Nederland als internationaal heeft HVL civil een brede ervaring vanwege haar gerenommeerde aanpak en aandacht voor MVO.